Foreningen bruger Flexminds til at være tovholder for mange af de events der bliver afholdt i løbet af året.
Dette er bl.a. tilmeldingen af nye studerende, eksterne foredragstilmeldinger og ikke mindst tilmelding til Rustur 2 og Galla.

Hvis du ønsker at få lavet et Flexevent, så skal du informere om følgende:
– Tid
– Sted
– Tilmelding start og deadline
– Kort info om eventet
– Eventuelle priser