FU er samlingen af de respektive udvalgs repræsentanter,
samt OF’s formand, næstformand, kasserer, sekretær, PR
medarbejder og TP repræsentant. Der afholdes møder den første mandag i hver
måned. Møderne er åbne for alle interesserede (dog har kun
udvalgsrepræsentanter stemmeret i tilfælde af afstemning),
og giver information om alt hvad der foregår i udvalgene.
Alle større beslutninger, hovedsagelig økonomiske, skal
igennem FU før de kan vedtages. FU møderne er en hurtig,
omend lidt omfattende, måde at sætte sig ind i samtlige
udvalg og deres funktioner. ALLE opfordres til at deltage!