Bestyrelsen

Bestyrelsen per 21.10.2020

Emil Schepelern Pedersen
Emil Schepelern PedersenFormand
5. semester

Repræsenterer foreningen udadtil og har sammen med forretningsudvalget ansvaret for den daglige ledelse af foreningen. Formanden er ansvarlig for indkaldelse til generalforsamling og FU-møde samt opsætte dagsorden for disse.

Sara Vallentin Raae Andersen
Sara Vallentin Raae AndersenNæstformand
7. semester

Repræsenterer ligeledes foreningen udadtil, sammen med formanden. Varetager formandens forpligtelser, ved dennes fravær eller på opfordring fra denne.

Anne-Marie Folmer
Anne-Marie FolmerSekretær
5. semester

Er ansvarlig for at skrive referat til møderne og offentligøre disse på foreningens facebook side. Står derudover for bestilling af navneskilte, udlevering af startpakker og dissektionssæt samt vedligeholdelse af køleskabsordning.

Hans Rasmussen
Hans RasmussenSponsoransvarlig
9. semester

Er ansvarlig for kontakten til foreningens sponsorer og afviklingen af akademiske lectures samt lagerbeholdning i forbindelse med disse.

Erblina Demiqi
Erblina DemiqiSponsoransvarlig
7. semester

Er ansvarlig for kontakten til foreningens sponsorer og afviklingen af akademiske lectures samt lagerbeholdning i forbindelse med disse.

Eva Gether
Eva GetherPR-Ansvarlig
3. semester

Er ansvarlig for foreningens hjemmeside, dets domæne, e-mails, medlemsystem og afvikling af diverse tilmeldinger til foreningens events, samt teknisk support på OF’s elektroniske apparater.

Thomas Kleven
Thomas KlevenKasserer
3. semester

Er ansvarlig for varetagelse af foreningens daglige økonomi.

Isabella Lindkjær
Isabella LindkjærTandplejer Repræsentant
3. år

Står for kontakten til de tandplejerstuderende i OF og Tandplejerudvalget, samt alle deres aktiviteter.

Kontoret

Odontologisk Forening har kontor oppe iblandt klinikkerne på 2. sal i lokale 33.2.76. Her bliver der holdt møder, udleveret kitler, navneskilte samt dissektionssæt.

Kan du heller aldrig finde kontoret? Frygt ej der er en guide her!

Møder

Forretningsudvalgs møder – FU

Der bliver afholdt FU-møde den første mandag i hver måned.

Forretningsudvalget består af bestyrelsen,  repræsentanterne for tandplejerne samt formændene for de interne- og eksterne udvalg.

Her bliver der drøftet forskellige emner som, underudvalgenes aktiviteter, samt den daglige ledelse af foreningen. Hvis der er større beslutninger der skal tages, eller noget ekstraordinært der skal budgetteres til, bliver dette drøftet i FU, men senere endeligt besluttet i BOF.

Alle OF-medlemmer kan være observatører og har taleret til disse møder, dog har kun forretningsudvalget stemmeret.

Bestyrelsen ved Odontologisk Forening – BOF

BOF møder bliver afholdt en gang om måneden, normalt efter FU møderne. Det er her bestyrelsen drøfter emner videre, som er taget op på FU og vedtager større beslutninger.

Generalforsamling

Afholdes en gang om året i efteråret. Formanden fremlægger sin beretning for året der gik. Der bliver valgt formand samt resten af bestyrelsen, hvis der er nye kandidater til dette, sam