Bestyrelsen

Bestyrelsen per 30.5.2018

Jesper Grünberg
Jesper GrünbergFormand
6. semester

Repræsentere foreningen udadtil og har sammen med forretningsudvalget ansvaret for den daglige ledelse af foreningen. Er ansvarlig for Indkaldelse til generalforsamling og FU-møde samt opsætte dagsorden for disse.

Sara Vallentin Raae Andersen
Sara Vallentin Raae AndersenNæstformand
2. semester

Repræsentere ligeledes foreningen udadtil, sammen med formanden. Varetager formandens forpligtelser, ved dennes fravær eller på opfordring fra denne.

Kasper Søndergaard
Kasper SøndergaardKasserer
8. semester

Er ansvarlig for varetagelse af foreningens daglige økonomi.

Astrid Rathcke Poulsen
Astrid Rathcke PoulsenSekretær
6. semester

Er ansvarlig for at skrive referat til møderne og offentligøre disse på foreningens facebook side. står også for bestilling af navneskilte, udlevering af startpakker og dissektionssæt samt vedligeholdelse af køleskabsordning.

Sümeyya Korkmaz
Sümeyya KorkmazPR-Ansvarlig
1. semester

Er ansvarlig for foreningens hjemmeside, dets domæne, emails, kaffemaskine, medlemsystem og afvikling af diverse tilmeldinger til foreningens events, samt teknisk support på OF’s elektroniske apparater.

Hans Rasmussen
Hans RasmussenSponsor Ansvarlig
4. semester

Er ansvarlig for kontakten til foreningens sponsorer og afviklingen af akademiske lectures samt lagerbeholdning i forbindelse med disse.

Simone Weber Falster
Simone Weber FalsterTandplejer Repræsentant
3. år

Står for kontakten til de tandplejerstuderende i OF og Tandplejerudvalget, samt alle deres aktiviteter.

Kontoret

Odontologisk Forening har kontor oppe iblandt klinikkerne på 2. sal i lokale 33.2.76. Her bliver der holdt møder, udleveret kitler, navneskilte samt dissektionssæt.

Kan du heller aldrig finde kontoret? Frygt ej der er en guide her!

Møder

Forretningsudvalgs møder – FU

Der bliver afholdt FU-møde den første mandag i hver måned.

Forretningsudvalget består af bestyrelsen,  repræsentanterne for tandplejerne samt formændene for de interne- og eksterne udvalg.

Her bliver der drøftet forskellige emner som, underudvalgenes aktiviteter, samt den daglige ledelse af foreningen. Hvis der er større beslutninger der skal tages, eller noget ekstraordinært der skal budgetteres til, bliver dette drøftet i FU, men senere endeligt besluttet i BOF.

Alle OF-medlemmer kan være observatører og har taleret til disse møder, dog har kun forretningsudvalget stemmeret.

Bestyrelsen ved Odontologisk Forening – BOF

BOF møder bliver afholdt en gang om måneden, normalt efter FU møderne. Det er her bestyrelsen drøfter emner videre, som er taget op på FU og vedtager større beslutninger.

Generalforsamling

Afholdes en gang om året i efteråret. Formanden fremlægger sin beretning for året der gik. Der bliver valgt formand samt resten af bestyrelsen, hvis der er nye kandidater til dette, samt repræsentanter til eksterne udvalg og andre organer.

Årsregnskaber fra foreningen samt interne udvalg bliver fremlagt for det foregående år samt budgetfremlæggelse for det kommende år.

Der er også her der bliver taget større beslutninger, om forenings ændringer, samt bliver taget imod indkommende eventueller forslag fra almene medlemmer.

Alle medlemmer af OF opfordres til at deltage i generalforsamlingen. Medlemmer har både tale – og stemmeret på generalforsamlingerne.

Foreningens Vedtægter

I vedtægterne finder du alle foreningens officielle regler og guidelines.

Hent vedtægterne Her.
Opdateret til generalforsamling d. 7. okt. 2018

Ældre vedtæger:
Ekstraordinær generalforsamlingen d. 6 mar. 2017
• Generalforsaml