OL er et tilbud til alle tandlægestuderende om løbe-
træning 2 gange ugentligt efter endt undervisning. Foruden
løb er er et vigtigt formål, at fremme det sociale på tværs
af årgangene gennem motionen.

Find gruppen på facebook: OL – Odontologisk Løbeforening