Festudvalget UFO (Udvalg for festende Odontere) varetager den daglige drift og vedligeholdelse af vore foreningslokaler. Samtidig styrer festudvalget driften af fredagsbaren samt alle øvrige fest- og sociale aktiviteter.

På nuværende tidspunkt står festudvalget for afholdelse af:
• Fredagsbarer
• 1-2 årlige fester (Scandefa-festen hvert år og Rustur II hvert anden år)
• Den store Odont Julefrokost

• Desuden er den daglige drift af OF’s lokaler under festudvalgets ansvar.

Sådan er festudvalget opbygget / stillingsbeskrivelser:
Formænd:
Udvalget skal bestå af en formandsgruppe på 5 odonter og 2 TP’er, der ideelt set repræsenterer hvert semester. Heraf skal én fungere som kasserer. Formandsgruppen skal stå for budgettering af udgifter, samt for at fordele arbejdsopgaverne i udvalget. Endvidere at sørge for, at disse arbejdsopgaver overholdes og udføres af medlemmerne. Formandsgruppen nedsætter arbejdsgrupper til fredagsbarer (10 mand, hvor 1 formand er inkl.), Rustur II, Scandefa-festen, UFO-middage, Rengøringsskemaer for OF, arbejdsdage i OF mm.
Én repræsentant fra formandsgruppen har kontakten med Panums drift. Formandsgruppen skal være repræsenteret til FU møder, styre booking af OF, beslutte hvornår fredagsbarer skal ligge, mm. Formandsgruppen skal afsætte tid til et par ekstra møder pr. år, hvor beslutninger tages, og arrangementerne samt den daglige drift i OF evalueres.

Lageransvarlig:
Arbejdet som lageransvarlig består blandt andet i at holde orden på lageret, vide præcis hvad der står på lageret, sørge for at lageret til enhver tid er fyldt op; (Fx foretage indkøbsture til Tyskland / Netto etc.)
De lageransvarlige står for kontakten til Royal Danmark (bestilling af glas, bæger, fustager mm.), optælling af lageret efter fredagsbarer eller andre fester og sende regninger ud til de udvalg som har holdt fredagsbar/fest (UFO / Revy / IU / Fjams) samt sørge for, at pant bliver afhentet (gennem Royal Danmark).

Medlemmer:
Det nye udvalg består af en medlemsgruppe på 40 personer (heriblandt formændende).
Der skal søges om medlemskab, ved en standard ansøgningsblanket. Man ansøger for ét år ad gangen med ansøgningsfrist inden 1. oktober. Alle semestre skal være repræsenteret i udvalget, dog max. 10 personer fra et enkelt semester. Til tandplejere er der sikret 6-8 pladser. Som medlem kræves det, at man er med til at arrangere mindst to fredagsbarer og Rustur II.
Tilmed er man ansvarlig for vedligeholdelse og oprydning i OF’s lokaler.

Betingelser for medlemskab:
• 1-2 uger med hustjanser i OF pr. semester (orden og oprydning i OF samt køkken.
• Minimum 2 oprydninger efter fest/fredagsbar årligt.
• Deltagelse i 3 arrangementer pr. år (minimum 2 fredagsbarer og 1 fest)
• Det påkræves at man overholder sine arbejdsopgaver, såfremt dette ikke er tilfældet vil der gives en ”advarsel” første gang. Anden gang er udsmidningsgrundlag.

Medlemsfordele:
• Udvalget har ret til at bruge et årligt antal kroner på sociale arrangementer heriblandt en intern julefrokost og sommerfest
• Én gratis øl og ét shot i forbindelse med din barvagt til de fredagsbarer, hvor du, som medlem står for at afholde det.

Medlemmer:
2017 – 2018

Kontakt:
Vil du i kontakt med UFO kan formandskabet kontaktes via deres mail:
ufo@odontologiskforening.dk